Fotowoltaika – instalacje, folie grzewcze, pompy ciepła i rekuperacje – Renergy Fotowoltaika – instalacje, folie grzewcze, pompy ciepła i rekuperacje – Renergy+ 48 501 467 927
Energia słoneczna

Instalacje fotowoltaiczne

Jak działa fotowoltaika?

Raporty dotyczące kondycji naszego środowiska naturalnego jasno udowadniają, że wszelkie działania, jakie podejmujemy powinny jak najmniej mu szkodzić. Dotyczy to również pozyskiwania energii elektrycznej. Na szczęście obecnie na rynku są powszechnie dostępne instalacje fotowoltaiczne – mniej lub bardziej zaawansowane – których zadaniem jest przetworzenie promieni słonecznych w wykorzystywaną do zasilania urządzeń elektryczność. Obecnie można rozróżnić tego rodzaju systemy na on i off grid, choć nie można zapominać, że najprostsze w swej formie systemy można spotkać nawet w naszych kalkulatorach czy zegarkach na rękę.

Panele fotowoltaiczne możemy podzielić ze względu na typ zastosowanych ogniw krzemowych. Są to więc ogniwa:

 • polikrystaliczne – zastosowane zostały kryształy krzemu,
 • monokrystaliczne – wykorzystano monolit krzemu,
 • amorficzne – składają się z krzemów amorficznych (stąd też nazwa); to właśnie tego rodzaju rozwiązania spotyka się np. w kalkulatorach.

Dzięki szeregowo połączonym ogniwom może nastąpić efekt, w wyniku którego zastosowany krzem wchodzi w reakcję z promieniami słonecznymi. Podczas tego procesu fotony zostają zaabsorbowane przez ogniwa, co w ostateczności powoduje ruch elektronów równoznaczny z pojawieniem się napięcia elektrycznego.

Oczywiście zestawy fotowoltaiczne składają się z większej liczby elementów, niż tylko panele. Niezbędne jest również okablowanie czy inwerter DC/AC – to dzięki niemu energia elektryczna z instalacji zostaje przekształcona na taką, którą może zasilić dowolne urządzenia na terenie gospodarstwa domowego.

Stosowane są w trzech zasadniczych obszarach:

 • elektronice powszechnie użytkowanej (np. kalkulatory, zegarki itp.)
 • systemach wolnostojących lub samodzielnych (off-grid)
 • oraz w systemach podłączonych do sieci elektroenergetycznej – systemy zintegrowane z siecią (in-grid lub grid-connected).

Najprostszy system samodzielny wyposażony jest w odpowiednio dobraną ilość ogniw połączonych szeregowo, które poprzez regulator ładowania, ładują baterię akumulatorów.

Największy odsetek wśród instalacji stanowią te podłączone do sieci energetycznej. W typowym systemie, oddającym wyprodukowaną energie elektryczną do sieci, wszystkie przewody prowadzące od modułów zebrane są do jednej skrzynki przyłączeniowej, która połączona jest z siecią przez inwerter (DC/AC). Uniwersalne inwertery współpracują z jednofazową lub trójfazową siecią elektroenergetyczną. Przetwarzają energię dostarczoną z ogniw fotowoltaicznych w postaci prądu stałego na energię w postaci prądu przemiennego 230V/50Hz oddawaną do sieci elektroenergetycznej.


Schemat działania:

Jakie korzyści z Fotowoltaiki? Kalkulator

Darmowa energia

Obniżenie rachunków za energię elektryczną już od pierwszego miesiąca, nawet do 90% w skali roku

Brak kosztów eksploatacji

Przez cały okres użytkowania nie ponosisz żadnych kosztów eksploatacyjnych

Rata lepsza niż rachunek

Dzięki darmowej energiielektrycznej, zakup instalacji zwraca się przeciętnie po 6 latach

Gwarancja na 30 lat

Oferta Renergy to aż 30 lat gwarancji na wydajność paneli fotowoltaicznych

Renergy
kalkulator

Oblicz ile zaoszczędzisz

Ile płacisz miesięcznie za prąd?

Wprowadź kwotę:

 • Roczny koszt energii: 3360 PLN
 • kWh miesięcznie: 467kWh
 • kWh rocznie: 5600kWh
 • Potrzebna moc instalacji: 7000W
Wyprodukujesz prąd o wartości: 2700 zł / rocznie

Koszt instalacji już od 289 zł miesięcznie w abonamencie

Niezależność i bezpieczeństwo

Pobierając energię elektryczną od zewnętrznych dostawców (np. sieci energetycznych) stajemy się od nich w pełni uzależnieni. Każda awaria, każda usterka, każdy problem formalny mogą wiązać się z zatrzymaniem dopływu elektryczności, a tym samym urządzenia w naszym gospodarstwie domowym po prostu przestaną działać.

Odpowiedzią na to jest fotowoltaika - to właśnie właściwie dobrane instalacje z odpowiednimi panelami pozwalają zyskać zarówno niezależność, jak i bezpieczeństwo. Jednocześnie łatwo dostrzeżemy kolejną korzyść w postaci oszczędności finansowych. Samodzielnie wytwarzając prąd, często spotykamy się nawet z możliwością odsprzedania go zewnętrznemu zyskując korzystne opusty.
gwarancja Renergy Gwarancja Renergy

Rachunki za prąd mniejsze nawet o 50%?

Renergy - odnawialna energia słoneczna

Jest to możliwe już w każdym gospodarstwie domowym! Wszystko dzięki ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 z późn. zm.) - znana również w skrócie jako OZE - dzięki której dziś można korzystać z dofinansowania do mikroinstlaacji w ramach programu PROSUMENT. Czyli można kupić i zamontować systemy fotowoltaiczne (bądź też inne zestawy wykorzystujące odnawialne źródła energii), znacząco zmniejszając ich ceny, a następnie cieszyć się samodzielnie wytwarzanym prądem i ewentualnymi opustami za przekazywanie nadprodukcji do zewnętrznego dostawcy.

W ustawie zdefiniowano m.in. instalacje fotowoltaiczne:

MIKRO
50kW
czyli są to systemy OZE, których łączna moc nie przekracza 50 kW
MAŁE
50kW - 200kW
czyli są to systemy OZE, których łączna moc przekracza 50 kW, ale już nie 200 kW

Istotne z punktu widzenia przyszłego inwestora są kwestie związane z rozróżnieniem wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i w małej instalacji:

 • Kwestia małych i mikroinstalacji jest bardzo istotna - należy je prawidłowo rozróżniać. Podstawową różnicą jest fakt, iż małe zestawy fotowoltaiczne mogą być zarządzane wyłącznie przez podmiot gospodarczy, którego działalność jest w pełni regulowana zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczych. Jest to związane z faktem, że takie systemy muszą zostać odnotowane w rejestrze wytwórców energii.
 • Jednocześnie, mikroinstalacje z wbudowanymi panelami mogą być zarządzane przez osoby fizyczne, jednak tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Oczywiście mogą nastąpić sytuacje, w których wytwórca posiada nadwyżki prądu - wówczas może je z powodzeniem przekazać do zewnętrznej sieci energetycznej, zyskując korzystne opusty. Takie działanie w rozumieniu ustawy nie stanowi działalności gospodarczej, przez co nie musi być dodatkowo odnotowywane w rejestrze.

Jak mogę sfinansować fotowoltaikę?

Planując inwestycję w instalację fotowoltaiczną należy brać pod uwagę dwie podstawowe formy finansowania:

 • Środki własne
  Finansowanie fotowoltaiki może odbyć się ze środków własnych i kredytu, która to inwestycja zwróci się po kilku latach w zależności od wielkości instalacji. Zgodnie z nowelizacją ustawy od 1 lipca 2016r. można będzie skorzystać z taryf gwarantowanych (FIT) odkupu wyprodukowanej energii elektrycznej na poziomie odpowiednio:
  • w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy do 3kW – 0,75 zł/kWh
  • w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3kW do 40kW – 0,65 zł/kWh
  Operator będzie zobowiązany do odkupu wyprodukowanej energii po stałej cenie jednostkowej przez okres 15 lat.
 • Rata kredytu = rachunek za prąd

  Możemy dorównać ratę kredytu do wysokości dotychczasowych rachunków za prąd, co pozwala nam na korzystanie z zupełnie darmowej energii elektrycznej po spłacie kredytu, nie podwyższając miesięcznych rachunków

Darmowa wycena u klienta
Napisz do nas i sprawdź swoją wycenę

Nasi partnerzy

Renergy
ul. Wyszyńskiego 158
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 5571515504
REGON: 340273163
Adres e-mail:

Telefon: +48 501 467 927