Fotowoltaika – instalacje, folie grzewcze, pompy ciepła i rekuperacje – Renergy Fotowoltaika – instalacje, folie grzewcze, pompy ciepła i rekuperacje – Renergy+ 48 501 467 927
Energia słoneczna
Instalacje fotowoltaiczne

Jak działa fotowoltaika?

Instalacje fotowoltaiczne (PV – photovoltaics) przetwarzają promieniowanie bezpośrednio w energię elektryczną, bez zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników niekorzystnych ze względu na ochronę środowiska.
Na rynku obecnie dostępne są panele monokrystaliczne i polikrystaliczne.
Rozwój technologii ich produkcji wysuwa modele polikrystaliczne jako produkt bardziej wydajny.

Stosowane są w trzech zasadniczych obszarach:

 • elektronice powszechnie użytkowanej (np. kalkulatory, zegarki itp.)
 • systemach wolnostojących lub samodzielnych (off-grid)
 • oraz w systemach podłączonych do sieci elektroenergetycznej – systemy zintegrowane z siecią (in-grid lub grid-connected).

Najprostszy system samodzielny wyposażony jest w odpowiednio dobraną ilość ogniw połączonych szeregowo, które poprzez regulator ładowania, ładują baterię akumulatorów.

Największy odsetek wśród instalacji stanowią te podłączone do sieci energetycznej. W typowym systemie, oddającym wyprodukowaną energie elektryczną do sieci, wszystkie przewody prowadzące od modułów zebrane są do jednej skrzynki przyłączeniowej, która połączona jest z siecią przez inwerter (DC/AC). Uniwersalne inwertery współpracują z jednofazową lub trójfazową siecią elektroenergetyczną. Przetwarzają energię dostarczoną z ogniw fotowoltaicznych w postaci prądu stałego na energię w postaci prądu przemiennego 230V/50Hz oddawaną do sieci elektroenergetycznej.


Schemat działania:

Jakie korzyści z Fotowoltaiki? Kalkulator

Darmowa energia

Obniżenie rachunków za energię elektryczną już od pierwszego miesiąca, nawet do 90% w skali roku

Brak kosztów eksploatacji

Przez cały okres użytkowania nie ponosisz żadnych kosztów eksploatacyjnych

Rata lepsza niż rachunek

Dzięki darmowej energii elektrycznej instalacja zakupi zwraca się przeciętnie 6 latach.

Gwarancja na 30 lat

Oferta Renergy to aż 30 lat gwarancji na wydajność paneli fotowoltaicznych

Renergy
kalkulator

Oblicz ile zaoszczędzisz

Ile płacisz miesięcznie za prąd?

Wprowadź kwotę:

 • Roczny koszt energii: 3360 PLN
 • kWh miesięcznie: 467kWh
 • kWh rocznie: 5600kWh
 • Potrzebna moc instalacji: 7000W
Wyprodukujesz prąd o wartości: 2700 zł / rocznie

Koszt instalacji już od 289 zł miesięcznie w abonamencie

Niezależność i bezpieczeństwo

Produkcja prądu w Polsce znajdowała się przez ponad wiek w rękach kilku wielkich przedsiębiorstw energetycznych. Dzięki zastosowaniu technologii opartych na odnawialnych źródłach energii każdy może stać się producentem energii elektrycznej, a prąd może być wytwarzany wszędzie tam gdzie jest używany

Duże zainteresowanie inwestorów instalacjami fotowoltaicznymi przekłada się na usprawnienie działań zakładów energetycznych, które stają się coraz bardziej przyjazne inwestorowi upraszczając procedury zgłaszania podłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej.
gwarancja Renergy Gwarancja Renergy

Rachunki za prąd mniejsze nawet o 50%?

Renergy - odnawialna energia słoneczna

Naszym zadaniem jest spowodować, aby Twoje rachunki za prąd zmniejszyły się przynajmniej o 50%. Dzięki dofinansowaniu z programu PROSUMENT możemy to uczynić. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 z późn. zm.) określa zasady i warunki w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, definiuje podstawowe pojęcia i określa założenia realizacji krajowego planu działania w tym zakresie. Ostatnia zmiana Ustawy z dnia 29 grudnia 2015r. wprowadziła zmiany w terminach określonych w ustawie pierwotnej.

W ustawie zdefiniowano m.in. instalacje fotowoltaiczne:

MIKRO
40kW
jako odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40kW
MAŁE
40kW - 200kW
jako odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW

Istotne z punktu widzenia przyszłego inwestora są kwestie związane z rozróżnieniem wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i w małej instalacji:

 • Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji to osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby. Niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej wytwórca może sprzedać. Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji to podmiot prowadzący działalność regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza w zakresie małych instalacji wymaga wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Jak mogę sfinansować fotowoltaikę?

Planując inwestycję w instalację fotowoltaiczną należy brać pod uwagę dwie podstawowe formy finansowania:

 • Środki własne
  Finansowanie fotowoltaiki może odbyć się ze środków własnych i kredytu, która to inwestycja zwróci się po kilku latach w zależności od wielkości instalacji. Zgodnie z nowelizacją ustawy od 1 lipca 2016r. można będzie skorzystać z taryf gwarantowanych (FIT) odkupu wyprodukowanej energii elektrycznej na poziomie odpowiednio:
  • w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy do 3kW – 0,75 zł/kWh
  • w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3kW do 40kW – 0,65 zł/kWh
  Operator będzie zobowiązany do odkupu wyprodukowanej energii po stałej cenie jednostkowej przez okres 15 lat.
 • Rata kredytu = rachunek za prąd

  Możemy dorównać ratę kredytu do wysokości dotychczasowych rachunków za prąd, co pozwala nam na korzystanie z zupełnie darmowej energii elektrycznej po spłacie kredytu, nie podwyższając miesięcznych rachunków

Darmowa wycena u klienta
Napisz do nas i sprawdź swoją wycenę

Nasi partnerzy

Renergy
ul. Dowgielewiczowej 35/1
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 5571515504
REGON: 340273163
Adres e-mail:

Telefon: +48 501 467 927